Pravilnik i uslovi korišćenja sajta
www.trampi.rs


Član 1 – Uvod


Za vreme korišćenja sajta Trampi.rs, primenjuju se ovde navedena Pravila i uslovi korišćenja, kao i svi važeći i primenjivi zakoni. Trampi.rs zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodnog najavljivanja. Promene stupaju na snagu tek nakon njihovog objavljivanja na ovom sajtu. Prilikom registracije, korisnici na E-mail dobijaju informacije o svom  nalogu. Na trampi.rs sajtu su dobrodošli svi članovi, bez obzira na poreklo, rasu, nacionalnost, veroispovesti i niko nema pravo da ih na osnovu toga diskriminise.


Član 2 - Upotreba i zaštita podataka


Trampi.rs će se truditi da privatne i poverljive informacije korisnika sajta ili njegovih usluga čuva u diskreciji i neće ih zloupotrebljavati. Prilikom korišćenja sajta Trampi.rs, dužni ste osigurati potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Trampi.rs čini i činiće sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka oglašivača, tako da će oni biti korišćeni samo u svrhu spajanja oglašivača i posetilaca. Ipak, trampi.rs ne može garantovati da treća lica neće putem hakerskih napada ili na drugi način, a bez znanja ili odobrenja sajta trampi.rs, doći do tih informacija.

Korišćenjem sajta trampi.rs saglasni ste da podaci/informacije koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu sa ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu trampi.rs upotrebi u svrhu slanja poruke koju preko kontakt formulara iz objavljenog oglasa na sajtu trampi.rs pošalju posetioci i u svrhu slanja ostalih obaveštenja vezanih uz oglas kojeg je oglašivač predao na istom.
 


Član 3 - Zaštita autorskih prava


Podaci na sajtu Trampi.rs su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Autorska prava koja se odnose na sajt trampi.rs uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, slikovite sadržaje i druge grafičke prezentacije koje pripadaju sajtu trampi.rs.. Podaci se mogu koristiti samo na određeni način predviđen ovim Pravilima i uslovima korišćenja. Korištenje podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja sajta trampi.rs, postupate protivno Zakonu o autorskim i srodnim pravima i podležete sankcijama.

Trampi.rs nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava i eventualni primećeni prekršaj nam treba odmah prijaviti, kako bismo mogli adekvatno reagovati. trampi.rs ne snose nikakvu odgovornost i/ili izuzimaju se iz sudelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na sajtu trampi.rs.
 


Član 4 - Isključenje iz upotrebe, nadoknada štete


Korišćenje sajta trampi.rs je privilegija a ne pravo. Trampi.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku može bilo kojem posetiocu oduzeti mogućnost pristupanja sajtu ili bilo kojem njegovom delu, odnosno oduzeti pravo korišćenja bilo kog servisa ili usluge sajta trampi.rs iz bilo kog razloga kojim se krše Pravila i uslovi korištenja, na bilo koji način ometa rad sajta ili na bilo koji način vređaju prava oglašivača i korisnika, odnosno kojeg Trampi.rs smatra odgovarajućim. Trampi.rs zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica sajta isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi sajt trampi.rs, a naročito u smislu:
• kopiranja sadržaja objavljenog na sajtu trampi.rs i objave u ili na nekom drugom mediju oglašavanja bez predhodne pismene saglasnosti odgovornih lica u trampi.rs.
• lobiranje oglašivača trampi.rs na oglašavanje na sličnim sajtovima, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge. Trampi.rs, uz isključenje takvog korisnika, može zahtevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.


Član 5 – Garancija


Trampi.rs ne garantuju:

• tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti stranice trampi.rs celo vreme


Član 6 – OdgovornostTrampi.rs se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koje mogu nastati direktno ili posredno zbog:
korištenja sajta trampi.rs
korištenja sajtova na koje vode linkovi sa sajta trampi.rs
informacija na sajtu trampi.rs
postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi sa informacijama na sajtu trampi.rs
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo kojih od gore navedenih sajtova
Sajt trampi.rs ne može snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica na koje možemo dopustiti privremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze sa sajtom trampi.rs, niti podržavanje takvih sajtova od strane sajta.
Trampi.rs može sadržavati linkove prema drugim sajtovima, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću sajta trampi.rs na taj način. Sajt trampi.rs može biti povremeno nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća i održavanja istog.
Trampi.rs nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualne svojine.Član 7 – Oglas


Kod predavanja oglasa na sajt trampi.rs, oglašivač dodeljuje pravo sajtu trampi.rs da odašilje informacije koje se odnose na predmet oglašavanja. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na sajt trampi.rs na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane sajta trampi.rs. Trampi.rs ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmenjuje ili obriše sve oglase koji ne udovoljavaju tom kriterijumu, a naročito u sledećim slučajevima:

• kada je oglas predan u krivu rubriku
• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmenjenim uslovima….)
• kada je predmet oglašavanja, opis ili vrednost u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
• kada predmet oglašavanja i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine
• kada predmet oglašavanja može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualne svojine nekog drugog
• kada predmet oglašavanja i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili po srpskom zakonu nedopuštene i zabranjene materijale
• kada jedan oglas sadrži više predmeta oglašavanja ili usluga
• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema sajtu Trampi.rs
• kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
• kada je cilj oglasa promovisanje firmi, direktno ili indirektno
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja

Oglašavač je saglasan:

• izbrisati sve podatke o oglasu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
• ne koristiti sajt trampi.rs u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti odašiljati skrivene ili kodirane poruke
• da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na sajt trampi.rs postaju vlasništvo istog
• da osobe koje održavaju sajt trampi.rs kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastati radi grešaka koje su moguće prilikom automatske obrade podataka ili prikaza podataka

Trampi.rs ne učestvuju niti u jednom delu trampe niti prodaje predmeta oglašavanja osim u smislu pružanja usluge korištenja sajta trampi.rs kao mesta za trampu. Trampa se odvija isključivo između prodavca i kupca. Trampi.rs ne učestvuju niti u jednoj transakcijij između korisnika sajta. Korisnici sajta trampi.rs su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik te prihvataju kako trampi.rs nema odgovornost ili obaveze za bilo kakve štetne posledice koje nastanu delovanjem korisnika.
Trampi.rs ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji predmet prikazan ili trampljen na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim predmetom, tačnost ili istinitost opisa, spremnost korisnika da izvrši trampu.


Član 8 - Sudska nadležnost


Za sve zahteve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, stvarno je nadležan sud u Nišu.

Vlasnik sajta zadržava pravo izmene sadržaja na web stranici www.trampi.rs bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Korištenjem sajta trampi.rs korisnik prilikom svoje registracije potvrduje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja sajta trampi.rs i da ih u celosti prihvata.